En plass med sjel

Navnet Stokkes Hage stammer fra familien Stokke som har eid og drevet et stort gartneri på denne
tomten i fl ere generasjoner. Familien har levd og åndet for gartneriet døgnet rundt. Dette gartneriet
var Stjørdal sentrum sin grønne lunge og fast handleplass for blomsterglade og kvalitetsbeviste
Stjørdalinger i mange år.